neděle 27. listopadu 2016

Tereza Dejdarová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Citlivost a uměřenost je společným jmenovatelem této práce. Takové vydechnutí. Tématem semestru byl komplex s bydlením různého standardu i různého způsobu distribuce. Přeloženo: dům obsahuje i dostupné – dotované bydlení, (ovšem logicky nejen to). Vyjma dostupného obsahuje dům komerčně nájemní byty i byty na prodej - různého velikostního standardu. Odlišnost distribuce bydlení se odehrává v administrativní rovině. Navrhnout praktický a elegantní dům, který funguje od celku do detailu, je esteticky neutrální, nepředjímající složení obyvatel … a zároveň působí solidně, to není až tak jednoduché. Koneckonců nejen estetika, ale i tvar a urbanismus svádějí k zařazení domu do jiné škatulky. Je nutné ho hledat. Namátkově … první kdo mne napadá jako překladač jsou Kempe & Thill.

Autorský text
Pocit nebezpečí. Nadměrná intenzita zvuku. Oprýskané fasády. Pochybné podniky. Neprosperující obchody. Tmavá zákoutí. Nežádoucí ruch městské dopravy. Vnímání lokality při prvotním průzkumu okolí bylo velmi negativní. S detailnějším záběrem na místo, které je z podložených historických listin prokazováno jako brána do města, se začal názor obracet pozitivním směrem pro umistění dostupného bydlení na začátku městské struktury města. Dostupnost centra. Přítomnost rozsáhlé zeleně. Ojedinělé průhledy mezi okolní zástavbou. Potenciál k zlepšení podmínek. Dostatečná občanská vybavenost. Jak se tedy úctyhodně vypořádat s konkrétními faktory a zároveň najít správnou cestu k řešení dostupného bydlení v hlavním městě?

Nacházíme se na rozhraní Klamovky a Košíř. Městských částí Prahy 5, které spojuje od levého břehu Vltavy přes velmi zvučné části Prahy, jakými jsou například Smíchov, dále od centra s přibývajícími kilometry Motol, ulice Plzeňská směřující dále k jihozápadním hranicím Prahy až do stejnojmeného města Plzeň.
Návrh souvislého bloku bylo klíčové pro koncept celé budovy. Interpretace městských uzavřených struktur nacházející se v blízkém okolí byla jednou z inspirací. Budova, která se v celé své délce uzavírá sama do sebe. Stáčí se ve svém okolí a vytváří uvnitř objektu útulný dvůr. Dvůr, který spojuje blok, má soukromý charakter a má navýšit komfort celého bydlení. Pocit uzavřenosti boří snížený počet nadzemních podlaží v jižní části pozemku. Otevření výhledu a umožnění využití jižní orientace. Solitér reprezentující sám sebe svým ojedinělým způsobem založený na prvcích z okolitého prostředí.
Bytový dům vytváří ve svém čele veřejný prostor, místo pro setkání i posezení, spojující přilehlé komunikace a cesty pro pěší. Nasměřování budovy s výhledem směrem do zeleně a odvrácení své největší pozornosti od živoucí ulice Plzeňské. Na veřejný prostor navazuje v prvním nadzemním podlaží obchodní parter, který v některých částech budovy přechází i do druhého nadzemního podlaží. Ostatní části domu tvoří dostupné bydlení. Bydlení, které každému člověku s jeho vlastními možnostmi má umožnit dosáhnout adekvátního domova. Členění domu z hlediska vnitřních dispozic směřovalo díky orientaci ke světovým stranám, samotné funkci a ekonomickému využití prostoru na malá komunikační jáda s mnoha návaznými bytovými jednotkami. Princip skladby dispozic je založen na sekci s největším počtem bytu o co nejmenší rozloze. Tyto sekce jsou poté řazeny do objektu. V horizontální i vertikální linii těla budovy nabízející lepší standard umístění díky výhledu, odhlučnění a velikosti venkovního prostoru. Sekce se tak mohou proměnit z malých garsonek až na velkometrážní byty.
Bytový dům disponuje obousměrnými dispozicemi. Tato typologie umožnila navrhnout vnitřní a vnější fasádu domu na odlišných principech. Do dvora otevřenou, žijící sama sebou. Balkony lemující celý vnitřní obrys budovy. Změna charakteru balkonu a lodžijí je odvozena od umístění vůči hluku ulic. Uzavřenější lodžie mají vytvořit pocit větší bariéry mezi životem obyvatel domu a nepříznivými podmínkami, kterými disponuje samotná ulice. Vnější výraz fasády je opakem. Využití striktního rastru a trojitě členěných oken. Rytmizace pravidelnosti fasády by měla rozbít horizontální a barevné členění, zobrazující v parteru a v druhém nadzemním podlaží obchodní prostory. Optického protažení vnější fasády bylo docíleno zužováním rastrového sloupu po dvou patrech. Materiál obrazu domu tvoří hrubá omítka s barevností v přírodních tónech.

.
zadání semestrální práce zde

.

Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified.


.


more projects with the same semester task

další práce stejného zadání jsou zde

.

Žádné komentáře:

Okomentovat