středa 30. července 2014

Jarda Dědič: Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova - semestrální projekt, 2.ročník letní semestr 2014

Jarda Dědič nediplomuje. Vlastně naopak, jedná se o jeho druhý projekt, protože je v druhém ročníku. Téma a místo je stejné jako Vojtovo a proto je věšíme za sebou. Návrh nastoluje v obecné rovině ty samé otázky, které byly podrobně probírány v předchozím projektu. Návrh je jiný. Kompaktnější. Paradoxně - zvolený materiál, tedy cihly, (resp. pravděpodobně cihelné pásky na kompaktní zateplení) nenavozují pocit definitivnosti. Objekt je v kontextu „neviditelný“. Ačkoliv pravděpodobně nepříliš laciný, působí adekvátně, civilně. Odhaduji, že tutéž službu by splnila omítka či dokonce lesklý nátěr omítky.
Cesta nebyla jednoduchá, Jarda mnohokrát předělával, zmenšoval a optimalizoval provoz domu i jeho osazení do situace. Upocenou pilnost příliš neobdivuji, ale tohle byl jiný případ. Jarda hledal jak nejlépe dokončit, to co hned na začátku našel a deklaroval. To oceňuji velice. Bylo to hodně práce a energie. Jako tečku si myslím bylo možné dovolit risk s výše řečeným použitím banálnějších materiálů.
Je fajn, když se studentovi povede jeden z prvních projektů na škole, zároveň je to i zavazující. Uvidíme.

sobota 26. července 2014

Vojta Jeřábek: Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova - diplomní projekt 2014

Zavěšujeme další z diplomních projektů v letním semestru. V příspěvku naleznete opět odkaz na ISSUU publikaci celé práce, autorský text a oponentské posudky. Téma projektu je složité, aktuální a nesnadno řešitelné. Odpověď na otázku jak se bezdomovectví promítá do architektury, struktury měst a především kde jsou hranice kompetence architekta, se relativně rychle mění v čase. Čím závažnějším a rozsáhlejším jevem se bezdomovectví za posledních dvacet let v Evropě stává, tím méně problematice pravděpodobně přísluší romantizující pohled architekta. Otázky. Možná zbytečně brzo a předchůdně odpovídám. Nejdůležitější, co se minulý semestr při zpracovávání tohoto projektu stalo byly otázky, které si po dokončení projektu klade Vojta, jeho učitelé - tedy my,  i ostatní, kteří se účastnili diskusí. Za velmi angažovaný oponentský posudek děkuji Petru Pinkasovi a za tvrdou diskusi předsedovi diplomní komise Miroslavu Šikovi.

středa 9. července 2014

Mirek Pazdera: Dětský domov se školou v Praze - Podolí, diplomní projekt

Zavěšujeme první z letošních diplomních projektů. Dětský domov se školou od Mirka Pazdery. Co přesně znamená zadání, co to je za typologický druh a kdo je cílová skupina je velmi podstatné a dočtete se to v textech nebo v úvodním grafu. Na konci příspěvku je opět kompletní publikace diplomu na ISSUU a posudky diplomního projektu.

neděle 6. července 2014

Michal Mráz: Nalezení místa pro radnici městské části Prahy10 a její návrh 2013/2014 - bakalářská práce

Zavěšujeme další z bakalářských projektů na stejné téma – Radnice Prahy 10. Michal šel do rizika. Chtěl něco vyzkoušet a to se mu nepovedlo – bez ohledu na další kvality projektu. Toto riziko nejlépe vystihl člen státní zkušební komise Ondřej Beneš: „Tento dům byl vymyšlen s tím, aby plul parkem, ale on nepluje“. Je fajn, když studenti riskují neúspěch a potřebují vyzkoušet svojí vizi. Tentokrát se to nepovedlo ideálně, i když je za tím skryto spoustu práce, přemýšlení a boj. A příště? Na příště se těším. Tenhle projekt asi vzbudí trochu kontroverze. Koneckonců na konci příspěvku si můžete přečíst posudky.
Je to poslední z projektů radnic, který věším nyní, ostatní zavěsím později. Je to zajímavé téma samo o sobě (zadání). Tyhle dvě se obhajovaly letos v létě jako dvousemestrální bakalářské projekty.

pátek 4. července 2014

Ondřej Blaha: Nalezení místa pro radnici městské části Prahy10 a její návrh 2013/2014 - bakalářská práce

Bakalářská práce probíhá ve dvou částech. V zimním semestru student zpracuje studii stavby a v následujícím semestru na tuto stavbu zpracovává projet. Dokazuje tím svojí komplexnost a schopnost postoupit do magisterského studia.
Zde představujeme práci Ondřeje Blahy. K pochopení práce je vhodné si přečíst zadání práce.
Ondřejovu práci představujeme několika obrázky. Ke konci je digitální publikace ISSUU - ve které je možné podrobně prolistovat celý rozsah bakalářské práce. Na konci je Ondřejův autorský text, posudek oponenta a posudek vedoucího práce spolu s navrženými známkami.

středa 2. července 2014

První tři roky

Učíme už tři roky. Většina studentů, kteří nám dali důvěru a studovali v našem atelieru, si diplomem u nás ukončila studium. Letos jich shodou okolností bylo šestnáct a mám pocit, že jedna etapa skončila. První tři roky. Na začátku jsme přišli na školu zjistit, jestli to dokážeme. Věděli jsme co, věděli jsme proč a postupně nacházíme jak.
V září nás čeká do jisté míry druhý začátek. Budeme pokračovat a budeme i trochu měnit „obraz atelieru“. Prošli jsme si obdobím syrového začátku, obdobím trendovního atelieru „must have in cv“ i obdobím klišé, degenerace a selháváním metodiky.
Těšíme se na září. Víme proč, víme co, a stále budeme hledat jak. Uvidíme se. Mezitím konečně zavěsíme studentské projekty, protože během semestru už jsme prostě nemohli. Trochu uklidíme atelier a vyvětráme.