neděle 21. prosince 2014

Vojta Jeřábek: „Doplnění městské struktury v Michli“ - semestrální projekt z letního semestru 2013

Zavěšujeme další práci z letního semestru 2013. Tenkrát jsme záměrně vybrali zdánlivě neatraktivní místo v Praze a vyzkoušeli ukousnout si větší krajíc. Studenti pracovali přesně na rozhraní urbanismu a architektury. Takzvané „otáčení talíře“ je smyslem těchto úloh. Zadáváme je proto, aby si studenti uměli představit kompetence obou profesí a naučili se vzájemnému respektu v době, kdy ještě svojí vlastní „specializaci“ nemají vybranou.

Výsledkem práce je sice detailně vyřešený obytný soubor z pera jednoho architekta, ale stejně tak by jím mohl být i zastavovací plán. Tímto prizmatem jsme úlohy vedli a zpracovávali. Domníváme se, že bez znalostí zákonitostí urbánního i architektonického detailu a pochopení vzniku vnitřní struktury domů urbanista později nebude umět zpracovat kvalitní zastavovací plán (regulační plán, chcete-li). A naopak. Chceme, aby studenti, naši budoucí kolegové, v poloze architekta spolehlivě poznali špatně udělaný (například přeurčený nebo naopak vágní) zastavovací plán a uměli ho odborně rozporovat.  Práci jsme si zkomplikovali podmínkou, že parcela musí být zastavitelná na etapy, tak aby v každé fázi bylo území dokončené, prostupné a použitelné. Zvykáme si navrhovat v nepředvídatelných podmínkách trhu, který ne nakrátko zadefinovala krize.

Objem práce v semestru byl limitní, ale zvládli ho všichni studenti. Takhle to udělal Vojta Jeřábek:

čtvrtek 18. prosince 2014

Ondřej Blaha: „Doplnění městské struktury v Michli“ - semestrální projekt z letního semestru 2013

Rozhodli jsme se  mimo pořadí uvádět starší práce atelieru tak, jak se nám chce a tak, jak nám připadají pro současnou práci atelieru inspirativní.
Zavěšujeme práci Ondřeje Blahy, která se jmenuje „Doplnění městské struktury v Michli“ a stejné zadání dělal celý atelier v letním semestru 2013. Ondřej si jí vybral, když studoval druhý ročník - jako bytovou stavbu. Semestrální projekt zde trochu drze nedoprovázíme obvyklým výběrem finálních obrázků, ale pouze prvními „obrazy domu“ z prezentace, kterou Ondřej udělal tři týdny po začátku semestru. To je naše metoda výuky. Kompletní semestrální projekt doporučujeme k prohlédnutí na přiložené ISSUU digitální publikaci. Nechtělo se nám nuceným výsekem zbanalizovat význam práce a dezinterpretovat Ondřejovo myšlenky. Přidáváme pár pohledů na některé z objektů celého komlexu pro ty, kterým se nebude chtít listovat.

čtvrtek 11. prosince 2014

Lecture: Jonathan Sergison and Stephen Bates, "On Continuity"

„O kontinuitě“. 
Doporučuji velice. Dejte si čas. Stojí to za to. Děkuji Harvard University GSD, že veřejně sdílí přednášky.
Thanks to Harvard University Graduate School of Design for public sharing for educational purposes.úterý 9. prosince 2014

Čtvrtá prezentace - zimní semestr 2014Termín veřejné prezentace a kritiky dokončených prací se blíží .... dozvíte se ho na našem blogu ... bude to přibližně někdy okolo přesně 16.ledna v 9:00 v místnosti 644 ... ale do té doby se tady dozvíte ještě spoustu starých věcí.

sobota 6. prosince 2014

Klíč k úspěchu architektonických soutěží - nedělní příloha


Originál textu byl psán pro slovenský časopis ARCH č.12/2014 u příležitosti soutěže na Mestký úrad v Leopoldove.


Přemýšlím-li nad soutěží v Leopoldově, chtě nechtě mne napadá česko/slovenská sebereflexe. V Čechách bylo před několika lety vypisováno žalostně málo architektonických soutěží, tedy soutěží o návrh. Jejich počet rychle vzrostl. Dá se předpokládat, že počet vypsaných soutěží na Slovensku poroste. V Čechách se to nestalo samo sebou. Soutěží začalo před třemi, čtyřmi lety, přibývat logaritmickou řadou, díky soustředěnému tlaku a práci angažovaných lidí z naší profese, personálně obměněnou komoru architektů v to počítaje.
Stejně tak jako na Slovensku nebyl v Čechách boj o zvýšení počtu a kvality soutěží jednoduchý. Záměrně používám patetické slovo boj. Poprvé jsem od svých slovenských kolegů o leopoldovské soutěži slyšel s přídomkem „kulturní počin roku“. Rozumím. Zažíváme stejný boj, stejné nadšení a stejná očekávání. Důvěrně to znám. Děláme to také. Jen je těch kulturních počinů momentálně víc. Proč je to křehké? S napjetím očekáváme moment, až se tento počet překlopí do velkého počtu realizovaných stavebních děl, které vznikly na základě soutěží. Pak si oddechneme. Ustane boj, ubude kulturních počinů a soutěží bude pravděpodobně pomalu přibývat. Nebude totiž problém vysvětlit, proč je to skvělý nástroj. Možná nebude potřeba vysvětlovat nic. Po dobré službě je samozřejmá poptávka. Do té doby zadržujeme dech. Jestliže v Čechách soutěží zatím neubývá, musí přibývat úspěšných děl.  Pojďme zažívat stejný strach.

středa 5. listopadu 2014

Druhá prezentace - zimní semestr 2014

V pondělí jsme měli druhou velkou prezentaci. Co nám nejvíc nejde si můžete prohlédnout sami nebo přečíst v tajence. Jsou to pohodlné ǝɔᴉzodsᴉp. Tak aby byty nevypadaly jako ůʞálǝuɐd ǝᴉƃolodʎʇ. Není přece nutné se přít, že ířʇɐdǝu ǝɔᴉužol op ɐuʌoɔɐɹd. Parcela byla vybrána s ohledem na předpokládatelný komfort bydlení. Tím se automaticky nemyslí velikost, tím se myslí ílpoɥod. Pohodlí je ʇsoɯɾǝřzoɯɐs.
Druhou podobnou samozřejmostí, která nám jde ztuha, je obraz domu, který má vypadat ěuʇɹoɟɯoʞ, neřku-li ěusnxnl. Na pojmu ʇɹoɟɯoʞ ýɯɾǝřzoɯɐs jsme se jako společnost ještě příliš nedohodli. Tipuji, že jednodušší zadání by dal Karel Teige. Tak jindy Karle.

sobota 1. listopadu 2014

Prostě JSOU skvělí


Doprčic. Tak jo. Slýchávám, že studenti jsou líní. Je možné na tohle zareagovat jinak, než zkusit jim dávat taky maximum?

čtvrtek 30. října 2014

Tomáš Feistner: Veleslavín, doplnění městské struktury - diplomní projekt LS2014

Jak jsme slíbili, pokračujeme ve věšení starších projektů. Konkrétně navazujeme na posledně zavěšený projekt Veleslavín dalším diplomním projektem stejného tématu. Pár obrázků pro ilustraci, podstatnější je digitální publikace ISSUU obsahující celou práci. k Na konci příspěvku je k přečtení autorský text diplomanta, text oponenta a vedoucího práce. Příště slibujeme poslední z Veleslavínů - Honzu Ptáčka. 
(... a jak jsme neslíbili, brzy začneme věšet ještě starší projekty - doplnění struktury Michle obytnými domy, o těch zatím nevíte skoro nic .... to bylo už před rokem a půl??)

Takže Feistner:

_

pondělí 27. října 2014

Prezentace na Kvildě zimní semestr 2014

Máme metodu práce atelieru. První tři týdny semestru ponecháváme studenty svému osudu. Pracují samostatně na konceptu semestrálního projektu. Ti co to neznají nebo ti služebně mladší se pravděpodobně cítí hozeni do vody nebo pod tlakem. Přesně tak to je. Důvodů je několik, dva jsou nejdůležitější. Nedovedu si představit, že bychom začali konzultovat něčí práci, aniž bychom věděli jaký cíl sleduje. Stejně tak si nedovedeme představit, že bychom konzultovali jednoho po druhém a neměli komparaci všech názorů. Je to podobné jako zkoušet porotovat soutěž a neznat všechny návrhy.
Před třemi týdny jsme studentům dali vstupní přednášku o metodě, o městě, o záhadném mléce, o hodných a zlých mimozemšťanech a všem důležitém, bez čeho se začít nedá. Pak jsme je bidlem odstrčili od břehu.
Po třech týdnech se koncentrovaně dozvídáme limity parcely, možnosti řešení, víme co je málo, co je moc, podíváme se očima studentů na neviditelná místa v okolí, která bychom sami nestačili najít. Co jsme neviděli, už si dokážeme domyslet. Po třech týdnech máme klíč k další práci. Stejný klíč získávají i studenti. První tři týdny pracují naslepo. Po třech týdnech začnou pracovat na svém návrhu, ale znají návrhy kolegů, zároveň znají naše komentáře k nim. Znají i svoje vlastní komentáře ke svým kolegům. Začíná vznikat cosi jako diskurs. Zdálo by se, že výsledné návrhy budou stejné. Máme opačnou zkušenost. Ale i kdyby byly. Pro dorozumění se na tom co je dobře a co špatně je hloubkový ponor nezbytný.  Jeden můj kolega řekl, že kvalita architektury je subjektivní a možné je všechno. Nemyslím si to.
První fáze se jmenuje „Proč? a Co?“ Činy bez motivu jsou specialitou práce architektů. Víceméně v každé profesi člověk ví, co a proč dělá. Architekti si častokrát důvod a motivaci vyskicují. Pak dodají kecy. 
Parcelu jsme nevybrali náhodně. Město na ní „naráží“ na kopec.  Ve čtvrti vznikají série nedokončeností. Řekněme chyb v systému. Právě v těchto anomálních místech se projevuje slabost mocných teorií. Selže na ní „architektura bez architekta“, Corbusier, kolabuje Krier. Neznají recept. Pojmenování vlastností receptu je jádrem práce našeho atelieru. Zvykejme si. Jednoduše už to nepůjde. Všechno možné není.
Na obrázcích si můžete prohlédnout útržek práce každého ze studentů. Jejich zodpovědnost. Někomu se to povedlo, někomu ne. Klíč máme. Začíná naše práce. V lednu uvidíme výsledek. Bude dobrý. Už to vědí.

pátek 10. října 2014

To je vrchol

Největší kopec v historii našeho atelieru se postupně topoří v místnosti 644. Obvykle jezdíváme první fázi prezentovat do Obory. V tomhle případě je to vyloučené. Je potřeba jet na Kvildu. Tedy vzhůru vrchol do výšky zvedněte!


Zveme všechny studenty minulých semestrů. Kdybyste měli chuť a čas, bylo by to skvělý – Vaše mentorský slovo je vítáno – rádi bychom Vás viděli i slyšeli.

čtvrtek 4. září 2014

Zadání zimní semestr 2014/15

Po tříleté zkušenosti s vedením atelieru jsme zjistili paradox. Nejvíce obvyklé a banální zadání je podceňované, nejsložitější a nedopadá skvěle. Bydlení. Byt. Dům. Bytový dům. Bytové domy. Pro zimní semestr jsme vybrali parcelu, která sama o sobě na první pohled neklade odpor. Naopak. Dobrý bytový dům (domy) na ní lze zcela jistě postavit. Navrhování domu tedy nebude prvoplánový boj. V dohledu není ani železniční trať, zdevastované náměstí, neřešitelná orientace ke světovým stranám nebo alespoň možnost povodní.

Parcelu lze různě interpretovat. Počínaje chápáním parcely jako místa vynechaného obytného bloku nebo několika viladomů pod kopcem, až po navržení obytné struktury, která nemusí mít přesné pojmenování. V rámci urbanismu budeme přesně diferencovat prostory na soukromé, polosoukromé, poloveřejné a veřejné. Budeme se zabývat denním i nočním režimem parcely. Její prostupností či uzavřeností. Budeme hledat vztah domu a ulice, vztah domu a zeleného kopce Mrázovka. Malý urbanismus velikosti bloku a zapojení do souvislostí bude klíčové.

Během zimního semestru bude kladen maximální důraz na posun od urbánního celku velikosti městského bloku do detailů bytového domu. Bude kladen důraz na ověření komfortu bydlení. Studenti budou povinni dokladovat vnitřní prostorový rozvrh bytu, expozici bytu – scénář bydlení. Budeme se zabývat standardem bydlení, hloubkou dispozice, osvětlením, osluněním, výhledem, exteriérovými částmi bytu – lodžie, balkony terasy (plošné standardy bytů budou součástí podrobnějšího zadání). Vzhledem k lokaci a vlastnostem parcely je předpokládán vyšší standard bydlení. Samozřejmou součástí práce studentů bude průběžná ekonomická rozvaha - návratnost investice bude považována za samozřejmost.

Někdo řekl: „Navrhovat domy by bylo fajn, kdyby neměly okna“. Domy nejenže budou mít okna, ale budou mít i ty banální lodžie, terasy – prostě všechno to ošklivé, co neradi navrhujeme, protože to neumíme. Je to tak uncool.
Okny se budeme zabývat i v dalším kontextu. Během semestru se budeme zabývat detailem městského domu. Římsa, okno, struktura fasády ...

Vzhledem k velikosti pozemku a nezbytnosti navrhnout dům do detailu, budou studenti automaticky uvažovat ekonomicky. Často skloňovaná slova budou repetice, rytmus, monotónnost, strach z velikosti.


čtvrtek 14. srpna 2014

Tomáš Hanus: Veleslavín, doplnění městské struktury - diplomní projekt LS2014

Zavěšujeme další z letních diplomních projektů. Je to jeden ze tří diplomů, které se zabývaly částí Veleslavína. K pochopení tématu je dobré přečíst zadání, které je součástí níže přiložené publikace na ISSUU. Opět si můžete přečíst autorský text a posudky diplomní práce. Na konci příspěvku jsou odkazy na Tomášovy starší práce, které zpracovával v našem atelieru. Příště zavěsíme druhý Veleslavín.

středa 13. srpna 2014

Bára Doležalová: Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova - semestrální projekt, 2.ročník letní semestr 2014


Zavěšujeme třetí a poslední noclehárnu plus denní centrum pro bezdomovce. Báře chybí zkušenosti a řemeslná zručnost, finální pečlivost a možná talent.  Podle výsledku práce soudě. Přesto si myslím, že Bára v hlavě možná navrhla adekvátní civilní dům. Zděný hranol s vnitřním patiem. Zvenčí bílá omítka a luxfery, jemný detail oblé římsy. Do dvora otevřenost, strom, křížová chodba vtipně se přimykající střídavě k vnější a vnitřní straně atria – posun rastru. Nic složitého a vyjímečného, jasné pointy. Navzdory drzému urbanismu by to mohlo fungovat. Dál nevidím. Chybí dokončení projektu, jemnost, sdělení. Způsobem uvažování o tématu patří návrh ke standardu atelieru, zpracováním a potvrzením konceptu je hrubě pod standard.

středa 30. července 2014

Jarda Dědič: Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova - semestrální projekt, 2.ročník letní semestr 2014

Jarda Dědič nediplomuje. Vlastně naopak, jedná se o jeho druhý projekt, protože je v druhém ročníku. Téma a místo je stejné jako Vojtovo a proto je věšíme za sebou. Návrh nastoluje v obecné rovině ty samé otázky, které byly podrobně probírány v předchozím projektu. Návrh je jiný. Kompaktnější. Paradoxně - zvolený materiál, tedy cihly, (resp. pravděpodobně cihelné pásky na kompaktní zateplení) nenavozují pocit definitivnosti. Objekt je v kontextu „neviditelný“. Ačkoliv pravděpodobně nepříliš laciný, působí adekvátně, civilně. Odhaduji, že tutéž službu by splnila omítka či dokonce lesklý nátěr omítky.
Cesta nebyla jednoduchá, Jarda mnohokrát předělával, zmenšoval a optimalizoval provoz domu i jeho osazení do situace. Upocenou pilnost příliš neobdivuji, ale tohle byl jiný případ. Jarda hledal jak nejlépe dokončit, to co hned na začátku našel a deklaroval. To oceňuji velice. Bylo to hodně práce a energie. Jako tečku si myslím bylo možné dovolit risk s výše řečeným použitím banálnějších materiálů.
Je fajn, když se studentovi povede jeden z prvních projektů na škole, zároveň je to i zavazující. Uvidíme.

sobota 26. července 2014

Vojta Jeřábek: Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova - diplomní projekt 2014

Zavěšujeme další z diplomních projektů v letním semestru. V příspěvku naleznete opět odkaz na ISSUU publikaci celé práce, autorský text a oponentské posudky. Téma projektu je složité, aktuální a nesnadno řešitelné. Odpověď na otázku jak se bezdomovectví promítá do architektury, struktury měst a především kde jsou hranice kompetence architekta, se relativně rychle mění v čase. Čím závažnějším a rozsáhlejším jevem se bezdomovectví za posledních dvacet let v Evropě stává, tím méně problematice pravděpodobně přísluší romantizující pohled architekta. Otázky. Možná zbytečně brzo a předchůdně odpovídám. Nejdůležitější, co se minulý semestr při zpracovávání tohoto projektu stalo byly otázky, které si po dokončení projektu klade Vojta, jeho učitelé - tedy my,  i ostatní, kteří se účastnili diskusí. Za velmi angažovaný oponentský posudek děkuji Petru Pinkasovi a za tvrdou diskusi předsedovi diplomní komise Miroslavu Šikovi.

středa 9. července 2014

Mirek Pazdera: Dětský domov se školou v Praze - Podolí, diplomní projekt

Zavěšujeme první z letošních diplomních projektů. Dětský domov se školou od Mirka Pazdery. Co přesně znamená zadání, co to je za typologický druh a kdo je cílová skupina je velmi podstatné a dočtete se to v textech nebo v úvodním grafu. Na konci příspěvku je opět kompletní publikace diplomu na ISSUU a posudky diplomního projektu.

neděle 6. července 2014

Michal Mráz: Nalezení místa pro radnici městské části Prahy10 a její návrh 2013/2014 - bakalářská práce

Zavěšujeme další z bakalářských projektů na stejné téma – Radnice Prahy 10. Michal šel do rizika. Chtěl něco vyzkoušet a to se mu nepovedlo – bez ohledu na další kvality projektu. Toto riziko nejlépe vystihl člen státní zkušební komise Ondřej Beneš: „Tento dům byl vymyšlen s tím, aby plul parkem, ale on nepluje“. Je fajn, když studenti riskují neúspěch a potřebují vyzkoušet svojí vizi. Tentokrát se to nepovedlo ideálně, i když je za tím skryto spoustu práce, přemýšlení a boj. A příště? Na příště se těším. Tenhle projekt asi vzbudí trochu kontroverze. Koneckonců na konci příspěvku si můžete přečíst posudky.
Je to poslední z projektů radnic, který věším nyní, ostatní zavěsím později. Je to zajímavé téma samo o sobě (zadání). Tyhle dvě se obhajovaly letos v létě jako dvousemestrální bakalářské projekty.

pátek 4. července 2014

Ondřej Blaha: Nalezení místa pro radnici městské části Prahy10 a její návrh 2013/2014 - bakalářská práce

Bakalářská práce probíhá ve dvou částech. V zimním semestru student zpracuje studii stavby a v následujícím semestru na tuto stavbu zpracovává projet. Dokazuje tím svojí komplexnost a schopnost postoupit do magisterského studia.
Zde představujeme práci Ondřeje Blahy. K pochopení práce je vhodné si přečíst zadání práce.
Ondřejovu práci představujeme několika obrázky. Ke konci je digitální publikace ISSUU - ve které je možné podrobně prolistovat celý rozsah bakalářské práce. Na konci je Ondřejův autorský text, posudek oponenta a posudek vedoucího práce spolu s navrženými známkami.

středa 2. července 2014

První tři roky

Učíme už tři roky. Většina studentů, kteří nám dali důvěru a studovali v našem atelieru, si diplomem u nás ukončila studium. Letos jich shodou okolností bylo šestnáct a mám pocit, že jedna etapa skončila. První tři roky. Na začátku jsme přišli na školu zjistit, jestli to dokážeme. Věděli jsme co, věděli jsme proč a postupně nacházíme jak.
V září nás čeká do jisté míry druhý začátek. Budeme pokračovat a budeme i trochu měnit „obraz atelieru“. Prošli jsme si obdobím syrového začátku, obdobím trendovního atelieru „must have in cv“ i obdobím klišé, degenerace a selháváním metodiky.
Těšíme se na září. Víme proč, víme co, a stále budeme hledat jak. Uvidíme se. Mezitím konečně zavěsíme studentské projekty, protože během semestru už jsme prostě nemohli. Trochu uklidíme atelier a vyvětráme. 

pondělí 10. března 2014

Nedělní příloha bydlení - Zpět do budoucnosti

Na sídlišti nefunguje centrum. Centrem se v soudobém žargonu rozumí budova obsahující obchody a služby. Nefungování se projevuje úbytkem služeb, výskytem moči a temných míst v objektu. Úkol pro architekta? Ošklivé nahradíme hezkým. Bude to fungovat?
Začněme přemýšlet o motivacích. Sídliště se, ačkoliv je oblíbení politici nazývají králíkárnami, těší oblibě svých obyvatel. Žije se na nich totiž dobře. Průzkumy to potvrzují. Byty mají rozumný standard za rozumnou cenu, kolem domů je extrémní množství volné plochy – takzvané zeleně – tedy materie, po které obyvatelé centrálního města marně touží. Samotné panelové domy, pokud si zvykneme na jejich estetiku, a v nedávné minulosti jsme odstranili jejich fyzické poruchy, jsou obydlím jako každé jiné. Nejen to. Obydlí ideálně umístěné a ničím nerušené. Ničím nerušené ... eh. Monofunkčnost je sen i noční můra. Utopie zvítězila na celé frontě tam, kde nabízela jednu strunu. Stačí si projít historické obrázky utopistů nebo poslední vydání Strážní věže. Trávníky, voda, stromy, modrá obloha, borůvky, srnky a delfíni. Bohužel nedaleko stojí to prochcané centrum. Tam utopie selhala. Z architektonické úlohy se stává filosofická: utopie selhala proč?

úterý 25. února 2014

Hana Havlová – Doplnění městské struktury v Michli - Praha


Začínáme věšet projekty z předminulého semestru. Startujeme Hankou Havlovou, která dělala téma jako diplomní projekt. Pro pochopení výsledku práce je vhodné přečíst si zadání zde. Trochu jsme změnili způsob prezentace na blogu. Videa projektům škodí. Zvolili jsme prezentaci portfolia – pomocí níže  vložené aplikace issuu, kde si lze celý projekt podrobně prohlédnout, nazvětšovat atd.. O to méně věšíme obrázků.

pondělí 24. února 2014

Nedělní příloha bydlení - topografie zisku

Nedělní příloha je to, co čtete v sobotních novinách po návratu z farmářských trhů. Asi nevadí, že tentokrát to bude v pondělí. Redakce Nedělního  bydlení si pro vás připravila knihu „Moderní ruiny“ s podtitulem „topografie zisku“ od Julie Schulz-Dornburg (v originále „RUINAS MODERNAS Una topografía de lucro“), odborné texty Rafael Argullol, Pedro Azara, Oriol Nel-lo, Jordi Punti a předmluva Francesc Muñoz. Autorka se knize soustředěně věnovala dva roky a je to vidět. Oč se jedná? Julia postupně objela, nafotila a opatřila daty pětadvacet zkrachovalých španělských developů.

středa 19. února 2014

Lukáš Makovský „PRAHA – struktura a rozvoj metropole“

Jedním z předdiplomních seminářů (tedy prací, ve které se student připravuje na diplomní projekt) je i práce Lukáše Makovského „PRAHA – struktura a rozvoj metropole“. Práce svým rozsahem, hloubkou a způsobem práce překračuje dimenzi školního semestru – tedy ji zavěšujeme a níže můžete prolistovat a přečíst pomocí aplikace issuu. Na tento předdiplom navazuje diplomní projekt, jehož průběh je možné sledovat zde.

úterý 18. února 2014

start semestru

Trochu jsme šoupali se stoly, trochu se úřadovalo a následně povídalo. V prvním povídání to bylo především o rozdílu mezi daty a informacemi a analýzou. Stručně jsme se seznámili s Agathou Christie, inspektorem Columbem, motivem k činu, analýzou chovu slepic a dalšími tématy, které se bezprostředně týkají naší profese. Semestr byl odstartován.

pátek 7. února 2014

Zadání letního semestru 2014

Nadcházející letní semestr bude trochu vyjímečný. Učíme třetí rok a tak se stalo, že shodou okolností se k nám přihlásilo na předdiplomní seminář 15 studentů, kteří u nás v průběhu školu dělali jeden či více projektů.  Po různých stážích, erasmech a státnicích by si rádi školu ukončili absolvováním diplomu v našem atelieru. V průběhu semestru se prihlásili další tři a tím pádem máme v letním semestru 18 diplomantů. Nebylo potřeba hledat klíč.  Shodu okolností je třeba respektovat. Všem jsme nabídli, že je vezmeme, ale podmínka byla že si každý vybere svoje vlastní téma, se kterým  by rád školu ukončil.  I výběr tématu je informace. Zároveň si každý zadání sestaví po zkušenostech v našem atelieru sám, my mu jej v průběhu minulého semestru konzultovali, aby mělo ostrost. Stalo se. Co z toho vyplývá?
A.      Na standardní ateliery letos bereme pouze 4-5 dalších studentů. Přednost budou mít studenti, kteří již v našem atelieru studovali. Bude-li zájemců víc, budeme losovat. Studenti si mohou vybrat z těchto níže uvedených diplomantských zadání: 1, 3, 4, 5, 8,
B.      na předdiplomní seminář zveme studenty, počet není předem omezen,  tentokrát budeme na další semestr hledat shodné zadání, podmínka k přijetí na předdiplom je absolvování alespoň jednoho standardního zadání v našem atelieru
C.      na tzv. konstrukční atelier zveme studenty , počet není předem omezen

Schůzka s představením zadání a přihlášení se do atelieru je 11.2. 2014 od 16:00 v  místnosti 644.

Zde je seznam zadání:

čtvrtek 23. ledna 2014

hodnocení známkování

Skončil semestr a proběhlo známkování projektů. Nepovažujeme ho za extra důležité. Důležitější je slovní hodnocení, které děláme vždy současně s písmenky. Písmenka jsou dobrá k tomu, že jsme nuceni se nad proběhlou prací zamyslet ještě jiným úhlem. End-produkt je důležitý, ale průběh je důležitější. Tedy vlastně skutečně konečný produkt je to, co si studenti odnesli v hlavě. To známkovat neumíme. Vlastně naopak. Studenti tím někdy v budoucnu oznámkují nás.