čtvrtek 5. února 2015

Zadání letní semestr 2015

ŠKOLA KVĚTNICE
Anotace: Tématem semestru je stavba základní školy. Rychle rostoucí počet obyvatel v širším okruhu kolem Prahy dal vzniknout zajímavému fenoménu. Původním obcím, v jejichž katastru proběhla v devadesátých letech kobercová zástavba rodinnými domy, několikanásobně narostl počet obyvatel. Tento nárůst není většinou zohledněn v růstu infrastruktury a občanské vybavenosti.
Jedním ze základních kamenů obce bývá škola. Základní škola v Květnici vůbec není. Počet obyvatel narostl z původních 112 na 2580 obyvatel. Tématem semestru bude studie základní školy v souvislostech naznačené konstelace. Tedy škola, do které budou chodit děti původních obyvatel, děti nových obyvatel, škola, která je průnikem představy o škole pro děti i rodiče různých kořenů a zázemí. Škola na fyzickém rozhraní dvojího kontextu. Tématem bude úvaha, co to škola je. Co to je veřejná stavba. Úvaha o adekvátním zásahu architekta do formování života dětí.