čtvrtek 14. srpna 2014

Tomáš Hanus: Veleslavín, doplnění městské struktury - diplomní projekt LS2014

Zavěšujeme další z letních diplomních projektů. Je to jeden ze tří diplomů, které se zabývaly částí Veleslavína. K pochopení tématu je dobré přečíst zadání, které je součástí níže přiložené publikace na ISSUU. Opět si můžete přečíst autorský text a posudky diplomní práce. Na konci příspěvku jsou odkazy na Tomášovy starší práce, které zpracovával v našem atelieru. Příště zavěsíme druhý Veleslavín.

středa 13. srpna 2014

Bára Doležalová: Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova - semestrální projekt, 2.ročník letní semestr 2014


Zavěšujeme třetí a poslední noclehárnu plus denní centrum pro bezdomovce. Báře chybí zkušenosti a řemeslná zručnost, finální pečlivost a možná talent.  Podle výsledku práce soudě. Přesto si myslím, že Bára v hlavě možná navrhla adekvátní civilní dům. Zděný hranol s vnitřním patiem. Zvenčí bílá omítka a luxfery, jemný detail oblé římsy. Do dvora otevřenost, strom, křížová chodba vtipně se přimykající střídavě k vnější a vnitřní straně atria – posun rastru. Nic složitého a vyjímečného, jasné pointy. Navzdory drzému urbanismu by to mohlo fungovat. Dál nevidím. Chybí dokončení projektu, jemnost, sdělení. Způsobem uvažování o tématu patří návrh ke standardu atelieru, zpracováním a potvrzením konceptu je hrubě pod standard.