neděle 30. září 2012

podzimní konference

Architekt Honza Žalský nás pozval na zakončení svého dne architektury. V chatové kolonii v Libni jsme na dveře promítali a povídali o projektech na Elsnicovo náměstí. Podzimní slunce bylo nízko, oheň plápolal, kouř se převaloval krajinou. Překřikoval jsem děti, které hrály fotbal nebo apokalypsu. Bavilo nás to? Bavilo! Díky.

Tahle země je pro starý


Se sborem Elpida jsem se poprvé seznámil na benefiční akci DIVOCE PROTI AFI. Zanedlouho o nich šel časosběrný dokument na ČT24. Dávám sem na něj odkaz, film nejde vložit.
V pokračování je záznam části karlínskýho koncertu:

neděle 23. září 2012

Senioři láska sexWolke 9 (česky Sedmé nebe)  natočil režisér Andreas Dresen v roce 2008. Film pobral řadu cen na mezinárodních festivalech a okrajově se dostal i do české distribuce (Aerofilms). Proč ho doporučuji ?
Je to úplně obyčejný, solidně a civilně natočený film. Ona je vdaná, s manželem žije spokojeně a aniž by chtěla, přeskočí jiskra s jiným a už to jede … film s obvyklou a předvídatelnou zápletkou. Jediná věc je jiná. Věk aktérů příběhu. Najednou je film o něčem jiném. Nebo ne?

úterý 18. září 2012

I.FÁZE


Hlavním úkolem první fáze je vygenerovat schéma vazeb a současně s tím napsat přesný stavební program. Proč? Důvody jsou hned dva. Bydlení pro seniory je v současné době živá otázka, neřkuli módní téma, které momentálně probíhá transformací. Studenti sice mají v zadání základní platné typy bydlení, které má stavba obsahovat a jsou obsaženy v české legislativě. Zároveň však po studentech chceme získat zpětnou vazbu, zdali neexistuje způsob lepší, resp. zjistit ideální vazby a kombinace v takovém domě (či domech) a najít nové, potřebné. Druhý důvod zadání schématu a stavebního programu je stejně důležitý a týká se smyslu architektury. Architektura není volná tvořivost, ale prakticky vždy plníme nějaký určitý konkrétní úkol. Na parcelu s nějakými určitými vlastnostmi má architekt navrhnout stavbu určitých parametrů. To je základ našeho řemesla. Jednou z hlavních vlastností architektury je, že návrh klade odpor. Ze začátku se to většinou zdá nevyřešitelné: na takhle divnou parcelu mám navrhnout takhle komplikovaný program?? To přece nejde, to je jasné. Nakonec to jde. Každý architekt zná ten pocit, kdy mu poskočí srdce, když zjistí: to je ono! Jakou roli v tom hraje „královna umění“? Velkou. Během celého návrhu je stále přítomna. Ale to předbíháme. Zatím mají studenti za úkol navrhnout nevyřešitelný program, který pak budou muset splnit. Nevyřešitelnou parcelu už znají. Konec první fáze je 4.října, resp. 5. října, kdy proběhne společná prezentace a diskuse. Výsledkem bude to, že se vzájemně dozvíme o úplně nových možnostech propojení, možná o nových funkcích, které je vhodné do domu integrovat, možná úplné zpochybnění. Můžeme zpochybňovat vazby i velikostní nároky, svoje i kolegů.  Následovat bude buď syntéza, nebo bude každý dělat svůj, typologicky mírně odlišný model domova pro seniory. Tato fáze je klíčová, protože právě v ní můžeme společně přijít na něco inovativního. Na způsob organizace bydlení, nová spojení, či integrací funkcí, které jsou neobvyklé, něco pozitivního přináší. Výsledkem práce bude tedy schema a sestavení standardního stavebního programu. Tento den, či dny považujeme za extra důležité. Právě v těchto dnech budeme odpovídat na kruciální otázku CO? stavíme a můžeme za pochodu upravovat vstupní parametry. Právě v tuto dobu můžeme přijít na něco nového, co pak bude ovlivňovat návrh a kvalitu architektury. Naposledy. Pak je budeme plnit a řešit otázku JAK?

V druhé fázi si studenti budou muset znovu samostatně projít sledem otázek PROČ, CO, – tentokrát prizmatem architektury – tedy budou hledat dům, či „obraz domu“, o čem to má být, řekněme po staru: koncept. Po těchto třech týdnech studenty opět čeká společná několikadenní prezentace v Oboře. Následně začnou řešit otázku JAK. Té se nezbaví až do odevzdání, resp. Až do termínu vymýšlení odevzdání – tedy JAK svoje myšlenky co nejjasněji sdělit divákovi.

Zpět ke dvěma prvním týdnům. Mimo společný základní úkol se studenti rozdělili do šesti skupin, které zpracovávají podklady a za každou skupinu je vždy zodpovědný jeden ze studentů a rozděluje práci ostatním i sobě (1.domovy pro seniory rešerše, 2.fyzický model území, 3.Schwarz plány, 4.výsek situace našeho území, 5.3D model, 6.otagování důležitých míst ve schwarzu). Skupiny musejí spolupracovat, jinak je práce nezvládnutelná. Zazpíváme si, ne ?

START

Zadání zadáno, extranet extranetuje, kontakty zkontaktovány, vedení uvedeno, skupiny seskupeny, FTP zřizujeme, klíček od skříňky najdeme. Zimní semestr začíná. Na novou partu se můžete podívat zde .


pondělí 3. září 2012

zadání -zimní semestr 2012


Bydlení pro seniory v Podvinnívypsáno jako: ATU, ATSS, ATOS, ATVS, ATV, ATZBP


veřejná prezentace zadání:  st.12.září 14:00 v m.č. 644
studenti si vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB)
po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru - výsledek tentýž den v 18:00 - osobní účast nutná
případná druhá prezentace zadání viz info na www

pracovní teze: Zadavateli (pracovně: městská část Praha 9) se podařilo získat území mezi uzavřeným obytným souborem Podvinný mlýn a tokem říčky Rokytky a parkem Podvinní. Úkolem je navrhnout na vyznačené parcele bydlení pro seniory. Bude se jednat o kombinaci "domu s pečovatelskou službou", "domova pro seniory" a "denního stacionáře" + klubu seniorů. Celková kapacita zařízení je cca 80 osob - struktura bude vysvětlena při představení zadání. Budeme hledat ideální kombinaci platných kategorií bydlení pro seniory. Cílem letošního zadání je poznat klienta resp. uživatele, jeho potřeby, přání, zájmy, obavy a především každodenní život a toto promítnout do návrhu. Druhým zásadním tématem zadání je "zbytkovost" a "divokost" místa. Neměstský charakter. Romantika? Nepatřičnost? Jaký obraz domu je adekvátní? Hledání harmonického celku.

Otázky a témata:
·         kdo je to senior ?
·         jakou roli v životě hraje změna domova ?
·         "obraz" domova
·         otevřenost vs. uzavřenost
·         jeden dům či několik ?
·         důraz na řešení společných prostor, venkovních i vnitřních
·         adekvátní komfort
·         místo referenčně ovlivňují řeka Rokytka, stávající obytný soubor, bezprostřední blízkost frekventované pěší rekreační cesty, park Podvinný mlýn, výhled na sportoviště, psí hřiště, blízkost MHD a frekventovaného subcentra Prahy9...
·         práce s terénem a "divokou planou městskou zelení" - genius loci - najít obraz domu patřící do tohoto kontextu nebo měnit kontext?