čtvrtek 29. září 2011

Pracujeme


Prvních čtrnáct dní jedeme analýzy a podklady. Atelier utvořil osm pracovních skupin: fyzický model, 3D model, schwarzplany, data Karlín,  historie Karlín, doprava + komunikace Karlín, development Karlín, romská otázka. V každé skupině se krystalizuje její vedoucí, který koordinuje práci a případně svolává na pomoc lidi z ostatních skupin. Lidé ze skupin se o své práci vzájemně informují. Všichni mají stejný individuální úkol. Procházet území, fotografovat, hledat důležitá místa, reference. Každý píše svůj seznam problémů území a zároveň seznam pozitiv. V pondělí bude průběžná prezentace, konzultace a diskuze analýz, následující pondělí finální prezentace a ukončení této fáze. Pak začne práce na konceptu. Průběžně se koordinujeme na extranetu, v pokračování příspěvku se můžete podívat na startovní analogový model práce:

úterý 27. září 2011

čtvrtek 22. září 2011

Aspekt vítání nechtěným pohledem

Je to jenom střípek mozaiky k zamyšlení. Každá silnice nebo železnice, která vede do města, tedy i z města vám přináší první vjem, případně rámuje radost či nostalgii z odjezdu. U dálničních staveb teoretici mluví dokonce o architektuře rychlosti, která je vnímána úplně jinak. V pohybu. Tomu lze rozumět a nevím proč mě to nenapadlo. To jsou ale stavby, které jsou komponovány právě na pohled z rychle jedoucího auta, jinak jsou většinou poměrně trapné. U periferních čtvrtí, kde vlak jede pomalu, vy už máte oblečenou bundu a víte, že za pět minut budete vystupovat je to trochu jinak. V tu dobu se většinou koukáte z okna vlaku, (nebo do mobilního telefonu). Abych nemluvil za vás: já jsem se z okna koukával. Když jsem jezdil s dědou do Roztok na chatu, měl jsem lokty opřené o stažené okýnko, vlasy mi čechral vítr, mhouřil jsem oči před sluncem a sledoval zadní trakt města. Je to logické, kdo by se chtěl dívat zblízka na železnici a kdo by jí chtěl poslouchat. Město se otočí zády. Cestující má jedinečné privilegium vidět město z úhlu, pro který pravděpodobně nikdy nebylo komponováno. Možná bylo, ale tehdy mi bylo sedm let a o architektuře jsem věděl ještě méně než teď.  
Území, které řešíme, bezprostředně  sousedí s železniční tratí. Budeme vědět, že to co navrhneme bude vítat a bude se loučit. Jsou záda méně důležitá než obličej ? Nevyslovuji atributy návrhu. Naznačuji, že tradicí je zdánlivě nechtěný, či nechtěný pohled na záda. Malé vzrušení, kdy vidíme městu pod kombiné. Budeme vědět, že částečně pracujeme s architekturou rychlosti, protože vlaky i tratě se mění. Budeme pracovat i s tradicí nechtěného pohledu, se kterým my už ale počítáme.  Zkomplikoval jsem to ?
Nerdů co filmují z lokomotiv je hodně. Toto je Výsledek Vědeckého Výzkumu:  

pondělí 19. září 2011

Karlín - úpatí Vítkova - území Pernerka / Lyčkárna / Na Špitálsku - video
Pro puntičkáře je zde mapa puntíků s vyznačenou hranicí naší kompetence – tedy plochou, kterou budeme zpracovávat. Jeden bonusový puntík na mapě chybí:

pondělí 12. září 2011

Zadání zimního semestru 2011


téma: Karlín - úpatí Vítkova - území Pernerka / Lyčkárna   [ ATSS | ATU | ATVZ | ATV ]
veřejná prezentace zadání: 19.září 15:00, číslo místnosti 644, nová budova FA ČVUT

teze: městská část Karlín rozprodala většinu strategického území developerům. Jejich projekty většinou spí, včetně masivních demolic průmyslových (momentálně kulturně využívaných) objektů. Jedno z území, které neprodala (což je naše školní pracovní hypotéza) je území Pernerka – Lyčkárna. Karlín si začíná uvědomovat důležitost udržení své identity, specifik a genia-loci, nikoliv pouze profitu a ptá se architekta: Jak využít vybrané území ?

 
Otázky a témata:

  • město má na parcele potřebu splnit jím určené minimální plochy: a) sociální bydlení b) startovní bydlení c) nájemní byty d) komerční nájemní prostory a blíže nespecifikované idealistické přání na vznik dílen, kluboven, neformálních veřejných prostor ... které jsou a byly pro Karlín typické (školní teze:"zadavatel" bude realisticky zvažovat co největší zastavěnost území, tzn. ekonomická návratnost, ale nebude to pro něj jediné a základní kriterium)
  • hledání dalších místních specifik, která v souvislosti s časovou posloupností: povodeň-developerská horečka – globální krize, mizí
  • napojení Karlína na Vítkov
  • složitost vybraného území vzhledem k blízkosti frekventované železnice (funkce bydlení)
  • složitost orientace ke světovým stranám (severní pata Vítkova)
  • veřejné prostory – propojení se stávajícími, vznik nových, definice území ...
  • důraz bude kladen právě na souvislosti a propojení vytčeného území se strukturou města a s kopcem ... vybrané území historicky vždy vybočovalo z Karlínského gridu (domky a dílny nalepené na patu kopce pod tratí)
  • v návrhu to znamená: hledání způsobu napojení na městskou strukturu, počínaje intaktností, konče autonomním útvarem
  • to vše v kontextu Karlína, jehož specifikem je etnická různorodost, sociální různorodost, architektonická různorodost, funkční různorodost.

středa 7. září 2011

Konkurs

Ve středu 7.září proběhl na FA ČVUT konkurs na vedoucího atelieru architektury a urbanismu. Do konkursu jsme šli s tímto programem: