úterý 28. února 2012

finále I.FÁZE - podklady analýzy ...

V pondělí  proběhly prezentace závěru I. FÁZE - podklady a analýzy - zatím jsem si výstupy (vyjma Rokytky) pracovně  přejmenoval na Výroba podkladů a sběr dat - bez tezí, hypotéz, otázek, relevance. Zatím nejsme schopni jednoduše odpovědět na otázku, co svým úkolem ovlivňujeme, na co navazujeme, jaké má souvislosti, co jsou hypotetické priority území, existuje-li nějaká (nevyřčená strategie souvisejícího území) Ve čtvrtek první fáze končí, a startuje fáze II.KONCEPT. Na druhou fázi mají studenti více času a soustředění, než je obvyklé. Fáze bude prezentována a zakončena 21.3. až 25.3. pracovním soustředěním v Oboře Předtím některé skupiny budou muset udělat několik kroků navíc, připravili pro svoje kolegy nekompletní podklady - tak jsme měli možnost vidět je při prezentacích.

sobota 25. února 2012

TAKE THAT !

Sobotní vydání, tentokrát s filmovou přílohou. Ordos 100, režie: Ai Weiwei , 2012, Čína.

úterý 21. února 2012

pracovní soustředění v Oboře

*atelier kuzemenský & synek v Oboře

  • ve středu 21. března nejpozději v 12:00 - termín příjezdu na místo, ubytování atd ... 
  • v 15:00 začíná prezentace 2. fáze projektu Libeň - koncept, tentokrát v sále obecního úřadu obce Obora u Tachova zde
  • pracovat, prezentovat a diskutovat budeme do neděle 25. března

zveme i absolventy zimního semestru, mohou se přidat ke kritikám a pak využít pracovní nálady pro práci na vlastních současných tématechpro nás typicky  re:vodňanské pracovní prostředí:
- mírně chátrající stavba
- vrzající židle a stoly
- vaření polní, i když tady bude možná i mikrovlnka
- spaní asketické (spacák a karimatka)
- sprchu nainstalujeme
bullerjanky
- cena za ubytování cca 50 Kč osoba/den

- co si dovezeme, budeme mít
- ideální prostor pro elektroakustické vystoupení (v okolí 50m nejsou žádné domy)

v okolí: les
uvnitř: pes
výzva: na místním pódiu vystoupili i Plastici

těšíme se
Michal a Ondřej

sobota 18. února 2012

Poslouchat klikyháky

Je tu sobotní vydání. Tenhle víkend to budou zase hrušky a jablka, víceméně pyré. Propojím svojí lásku ke grafickým partiturám, o kterých nevím takřka nic a k soudobé hudbě o které vím ještě míň. Času není nazbyt, turnaj snůkru jde do finále a Eurosport je Eurosport. Každopádně se můžeme společně letem-světem víkendově potěšit. Obrázek je grafickou partiturou skladby Pithoprakta od Iannise Xenakise, (který je mimochodem vzděláním architekt). V pokračování si můžete poslechnout nakreslené … a leccos dalšího.

středa 15. února 2012

odevzdávka Jan Holub - 7.semestr - zimní 2011

Další projekt zimního semestru. Řazení tradiční: obrázky, text, video. Doporučení tradiční: podívejte se na video, dozvíte se víc.
2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracoval Jan Holub 7.semestr 2011/12


úterý 14. února 2012

start letního semestru

Kyberprostorem létá spousta úkolů, nová posádka komplet na palubě, extranet přesměrován, posádka se rozdělila na dvanáct výzkumných skupin, kapitán ještě zpět do hybernace, mluvil jako zoombie. Kormidelník má vše pod kontrolou. V hledáčku planeta Libeň. Začíná letní semestr.

 

sobota 11. února 2012

LADIES: Lucky losers-happy winners

Před třemi týdny jsem napsal sobotní přílohu SOLITARY: Lucky losers - happy winners . Byl jsem upozorněn, že jsem zlý misogyn, který vynechal ženy. Nojo ! Jak se to mohlo stát ? Vždyť mi v noci také hrávají k práci. Tak šup, to je potřeba napravit. Dnešní sobotní příloha bude o holkách. Hned první video mě fascinuje a zároveň si uctivě nasadíme laťku hodně vysoko:
.
Můj kamarád nazval Eliane Radigue "máma drounu" a myslím, že trefně. V pokračování si můžete poslechnout kousek její skladby (kousek znamená asi 15 minut), kratší to prostě nefunguje

středa 8. února 2012

Hana Havlová - Karlín, Pernerova - zimní semestr 2011

Po zápisu do letního semestru pokračuje věšení odevzdávek ze zimy. Hanka přinesla hned na první podzimní prezentaci koncept jako Hrom. Takže jsme to Hance zkomplikovali, poněvadž jsme hrom pochválili a to svazuje.  Posléze tedy hromobití na chvíli ustalo a celý semestr byl ve znamení potvrzení silného konceptu. Další hrom přišel s konceptem fasády - okna se štukovým ostěním vkládaná do betonového monolitu a kovové krajkované lodžie -  a následným uvedením konceptu do reality návrhu. Posoudíte sami. Řazení příspěvku je jako obvykle, video na konci je důležité pro pochopení konceptu a tentokrát se podařilo zachytit celou prezentaci i kritiky.
2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracovala Hana Havlová 9.semestr 2011/12sobota 4. února 2012

odevzdávka Hana Procházková - zimní semestr 2011

Zavěšujeme další odevzdávku zimního semestru. Tentokrát se nepodařilo natočit oponenty a obhajobu. O to víc video doporučuji. Tenhle projekt Hanku asi bolel.
2012 © atelier kuzemenský & synek FA ČVUT, vypracovala Hana Procházková  zimní semestr 2011/12


středa 1. února 2012

zadání - letní semestr 2012


veřejná prezentace zadání:

pondělí 6.února 17:00 v místnosti č. 644
• případná druhá prezentace zadání viz info na www a zde na blogu
• studenti si sebou vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB)


zadání č.1 - Libeň - dům v meandru Rokytky a úprava veřejného prostoru dvojice "náměstí"
vypsáno jako: ATU, ATSS, ATBS, ATVS, ATV
teze: Zadavateli (pracovně: městská část Praha 8) se podařilo odkoupit a scelit parcely přiléhající ke škole Bohumila Hrabala. Zadavatel se rozhodl ke dvěma souvisejícím krokům: 1. na parcele postavit bytový dům 2. zásadně upravit náměstí Elsnicovo a náměstí Dr.Václava Holého. Klíčové téma semestru je „vytvoření solidního městského bydlení“ a „vytvoření čitelného veřejného prostoru“.

 
Otázky a témata:
• řešené území leží v post-periferní čtvrti, má ale charakter městského centra
• řešení bytového domu – zadavatel doporučuje držet parcelaci, ale nevylučuje její důvodné překročení směrem k Rokytce
• vztah domu a řeky
• vzhledem k poloze bytového domu jsou předpokládány solidní byty a) malé cca 30-40m2 b) standardní cca 80-90m2 c) nadstandardní cca 90-130 m2, veřejný parter není předem vyžadován, záleží na řešení domu
• místo referenčně ovlivňují stávající důležité stavby (Libeňský zámeček, dům „Automat Svět“)
• místo obou „nenáměstí“ je v těsném sousedství nově vznikajících velkých developů, tzn. souvislosti
• protékající říčka Rokytka je v části území zatunelována, v části je otevřena – najít jasný vztah „veřejný prostor – řeka“ je dalším důležitým tématem a úkolem k vyřešení
• v západní části na řešené území ústí oblíbená rekreační trasa podél Vltavy (ul. U Českých loděnic), resp. Rokytky. Trasa se na „náměstí“ vytrácí, nemá pokračování ani konec. Úkolem je definovat pokračování, či ukončení.
• Elsnicovo náměstí je dopravně zmatené – zdvojená ulice po obvodu.
• špatné propojení náměstí resp. nekomunikace místa s Libeňským zámečkem
• druhá část území je typické „parkonáměstí“ (Dr.Václava Holého) – mrtvé, nevyužívané
• úkolem bude scelit, rozdělit, či hiearchizovat celý řešený prostor a udělat z něj čitelné, užívané území – úkol je opepřen faktem, že mezi oběma územími diagonálně protéká meandr Rokytky a v tomto klíčovém bodě budou studenti navrhovat bytový dům
• povinně zadanou veřejnou stavbou je „osvěžovna“ související s koncem rekreační trasy: veřejné wc, pítko, sezení ...
• úkolem bude rozvaha o umístění dalších funkcí a domů na dotčené území a jejich návrh
• úkolem bude rozvaha o významu parcel přiléhajících v jihozápadním rohu k řešenému území, případně jejích regulace, či zapojení do návrhu a navržení
• (viz grafická příloha)


zadání č.2 Rokytka
vypsáno jako: ATU, ATVS, ATV Pozn: toto téma mohou zpracovávat pouze čtyři studenti, či týmy
teze: Zadavatel (pracovně: městská část Praha 8) se rozhodla analyzovat a posléze architektonicky zhodnotit celý tok říčky Rokytky na svém území a souvisejícím pokračování (rozhodne student). Pro studenty to znamená analýzu celého toku, návrh míst k zastavení a odpočinku, cest, sestupů k hladině, můstků a podobně. Vytipování míst k výstavbě drobných staveb, které k toku patří (cyklistická stezka, občerstvení atd), zároveň případně vytipování, návrh, přestavba či regulace větších staveb poblíž toku (vyplyne z analýz). Výsledkem práce by mělo být zhodnocení potenciálu, který malý vodní tok do města může přinést.