sobota 21. září 2013

odevzdávka Markéta Součková - zimní semestr 2012 - bydlení pro seniory

Jsou křehcí. Není tak těžké někoho donutit udělat to, co bychom si přáli. Otázkou je, k čemu by to bylo. Success. Samozřejmě. Jsme ateliér, který je tendenční a nedělá cokoliv. Chceme přece výsledky. Máme program a chceme jej učit. Kdysi jsem měl diskusi s jedním slovutným architektem. Tvrdil mi, že v atelieru je potřeba nechat svobodně rozvíjet studentovu osobnost. Po chvíli upřesňování pojmů jsem pochopil, že tím myslí, nechat ho dělat i to, čemu učitel nerozumí. Odpověděl jsem mu: „Zkuste si představit, jak Louis Kahn konzultuje Franka Gehryho.“ Architektura je jedna. Vidění světa ne. Ve své roli by v ten moment byl Louis Kahn laikem. Nerozuměl by. Výsledkem by bylo oboustranné trápení. Můj učitel, než mě vyhodil z atelieru, mi řekl: „Demokracie končí přede dveřmi našeho atelieru. Tím, že jste je otevřel, jste se rozhodl, že se budeme pokoušet mluvit společnou řečí. Budeme se pokoušet dorozumět. I v rámci jedné tendence je to těžké“. Druhý den mě vzal zpět.
Markét přišla s něčím, co výrazně vybočovalo z hranic našeho atelieru (viz.video) . Nad prvním obrazem domu nám málem vypadly oči z důlků. Rozhodli jsme se její práci konzultovat v rámci naší kompetence. Tedy tak, jak jí jsme schopni rozumět my. Opravil jsem si názor. Je to možné. Není možné přistoupit na hru studenta a pokoušet se rozumět jeho světu a laicky ho rozvíjet. Do atelieru přišel proto, aby porozuměl mému. Je však možné jeho svět konzultovat prizmatem mého.

středa 18. září 2013

Hlavní téma

Tentokrát jsem měl pocit, že to bylo těžké. Přihlásilo se k nám 89 studentů. To znamená důvěru. Nejsme schopni za ní dostatečně poděkovat. Víme, že na hlavní téma nejsme schopni za stávajících podmínek kvalitně vést více než 18 studentů.
Klíčem výběru není nějaká absolutní kvalita dosavadní práce studenta, ale především odhad schopností, které nás zajímají. Schopnost netočit se v klišé. Neulehčovat si práci. Schopnost klást si otázky. Schopnost reflexe a sebereflexe. Klíčem není vybrat excelentní skupinu nejlepších. Klíčem je vybrat skupinu lidí, kteří budou tvořit tým. V týmu budeme společně zjišťovat, co to je práce architekta. Jak neničit. Proč tvořit. Jak se chovat zodpovědně.
Sestavování posádky je těžké. Víme, že děláme omyly. Nad portfolii studentů jsme seděli do deseti večer a řešili kvadraturu kruhu. Jak z konečného výběru těch, které bychom opravdu rádi vzali, škrtnout ještě několik? Nevěřil bych, jak psychicky vyčerpávající to může být. Večer jdu domů a nemohu spát. Myslím, že Ondřej to nemá jiné.
Máme intenzivní pocit zodpovědnosti. Ovlivňujeme lidem životy. Ovlivňujeme je i sobě. Mám zimomriavky, jak říká moje žena. Taky učí. V půl šesté ráno vstává a jde na vlak do Bratislavy. Tentokrát nejsem schopný ji odvést na nádraží. Až se vrátí, budeme společně řešit, jak platit večeři z učitelských platů. U večeře budeme mluvit i o studentech. Také budeme mluvit o blížících se parlamentních volbách.
Konečný počet je 34.  Na hlavní téma 18.

sobota 14. září 2013

odevzdávka Magda Havlová - zimní semestr 2012 - bydlení pro seniory

Složitě se píše úvodní text k projektu, když víte, že téma bylo pro autorku natolik citlivé, že jí bralo možnost nakládat s tématem ledabyleji a s profesionálním odstupem. Výsledkem je totiž paradoxně ledabylost. Majda se pokoušela našlapovat tak opatrně, tak ohleduplně, že výsledkem je nedořečenost. Nedořečenost a neostrost celku i detailu. V praxi bych to neomlouval, ve škole ano. Studenti nejsou stroje.
Ambicí návrhu bylo respektovat všechny jemnosti okolí a především křehkost tématu. Respektovat vyšlapané cesty, nezničit doposud existující pohledy. Nesplnitelná ambice navrhnout přelaskavý neviditelný dům, který je trávou k ulehnutí, je kamenem k posezení, je řekou k osvěžení a je cestou, kterou je možné procházet dům, který má být bezpečným úkrytem, stejně jako otevřeným zápražím.
Myslím, že se mohlo podařit, ale jiným způsobem. Čím tetelivější výsledek žádám, tím ostřeji a tvrději musím definovat každý metr návrhu. Čím jemnější rozhraní navrhuji, tím více je třeba zvažovat každý detail, který stavbu definuje. Nenavrhujeme domy z citů, ale stavíme je z cihel. Každá z nich musí mít pečlivě určené místo. To je práce architekta. Čím jemnější a empatičtější cestu si architekt vybere, tím přesněji musí pracovat.
Tenhle návrh bolel, byl pracný a myslím, že nedopadl dobře. Důležitá zkušenost zůstává. 

čtvrtek 12. září 2013

odevzdávka Iva Kolajová - zimní semestr 2012 - bydlení pro seniory

Prvním východiskem projektu je nerozdělovat dům na pavilony, či objekty s různými druhy péče. Dům má ambici odpovídat evropskému standardu „50+ housing“, kam se člověk rád a v dobrém zdravotním stavu odstěhuje. Nový domov mu nabízí komfort a služby. Přestěhování není stigmatem, ale využitou možností nechat o sebe pečovat. V Evropě je tento typ bydlení chápán odlišně než v Čechách.
Druhým východiskem je inspirační zdroj pro obraz domu. Chaty, chatičky, domky pro rekreaci nebo alternativní způsob bydlení.
Obě východiska se vzájemně ideálně doplňují a zároveň mají podobný problém. Jednoduše: obě témata nabízela víc, měla větší potenciál, ale velice složitě uchopitelný.  Přemýšlení o solidním 50+ bydlení (dotovaným státem – to byla podmínka zadání) je v Čechách trochu problematické. Odhaduji, že obyvatel by u tohoto smíšeného typu bydlení čekal větší komfort. Užití obrazu rekreačních staveb v sobě skrývá podobný zádrhel. Člověk by možná čekal spíš altánovitý bytový dům, pravděpodobně spoustu teras, paravanů, křesílek... Prostě obraz odpočinku v třetí části života. Posun do ekonomické askeze je komplikovaný, stejně tak jako přepis inspirace do návrhu.

úterý 10. září 2013

Zadání zimního semestru 2013/14

Nalezení místa pro radnici městské části Prahy10 a její návrh

Urban placement and architectural design of the Town Hall Praha10

1. Hlavním tématem zimního semestru bude radnice městské část Praha10. Co to je radnice v roce 2013?  Budeme si společně klást všechny související otázky a hledat odpovědi. Poprvé nebudeme pracovat všichni na stejné parcele, ale úkolem bude i nalezení správného místa pro stavbu radnice, její návrh a návrh jejího okolí. Úkolem studentů bude nalezení synergických funkcí souvisejících s fungováním radnice a jejich případné včlenění do návrhu.
Zadání nemá přímou souvislost s dva roky připravovanou soutěží na podobné téma.