úterý 9. července 2013

odevzdávka Jan Ptáček - zimní semestr 2012 - bydlení pro seniory

Jeden z důvodů, proč jsme zadávali domov seniorů v právě v Podvinní, je složitost místa. Těžko si na pomezí upravovaného parku, divoké periferní náletové zeleně a říčky Rokytky lemované vzrostlým stromořadím, představit dům. Těžko si představit obraz domu, který by v kontextu nepůsobil směšně, těžkopádně nebo nepatřičně. Přesto kolem Rokytky stavby stojí.  Míjíme je jako samozřejmost a častokrát jako romantickou kulisu tvořící akord s přírodou. Většinou to jsou stavby průmyslové -  funkční či nefunkční, vodní díla, haly, ploty, továrny, chatařské kolonie.

neděle 7. července 2013

diplomní projekt - Dita Mrázková - zima 2012 - bydlení pro seniory

Zavěšujeme další ze zimních projektů. Ani zde není potřeba předmluva. Je to diplomní projekt, tedy protokolární hodnocení a oponentský posudek jsou zavěšeny dole pod videem.