úterý 25. února 2014

Hana Havlová – Doplnění městské struktury v Michli - Praha


Začínáme věšet projekty z předminulého semestru. Startujeme Hankou Havlovou, která dělala téma jako diplomní projekt. Pro pochopení výsledku práce je vhodné přečíst si zadání zde. Trochu jsme změnili způsob prezentace na blogu. Videa projektům škodí. Zvolili jsme prezentaci portfolia – pomocí níže  vložené aplikace issuu, kde si lze celý projekt podrobně prohlédnout, nazvětšovat atd.. O to méně věšíme obrázků.

pondělí 24. února 2014

Nedělní příloha bydlení - topografie zisku

Nedělní příloha je to, co čtete v sobotních novinách po návratu z farmářských trhů. Asi nevadí, že tentokrát to bude v pondělí. Redakce Nedělního  bydlení si pro vás připravila knihu „Moderní ruiny“ s podtitulem „topografie zisku“ od Julie Schulz-Dornburg (v originále „RUINAS MODERNAS Una topografía de lucro“), odborné texty Rafael Argullol, Pedro Azara, Oriol Nel-lo, Jordi Punti a předmluva Francesc Muñoz. Autorka se knize soustředěně věnovala dva roky a je to vidět. Oč se jedná? Julia postupně objela, nafotila a opatřila daty pětadvacet zkrachovalých španělských developů.

středa 19. února 2014

Lukáš Makovský „PRAHA – struktura a rozvoj metropole“

Jedním z předdiplomních seminářů (tedy prací, ve které se student připravuje na diplomní projekt) je i práce Lukáše Makovského „PRAHA – struktura a rozvoj metropole“. Práce svým rozsahem, hloubkou a způsobem práce překračuje dimenzi školního semestru – tedy ji zavěšujeme a níže můžete prolistovat a přečíst pomocí aplikace issuu. Na tento předdiplom navazuje diplomní projekt, jehož průběh je možné sledovat zde.

úterý 18. února 2014

start semestru

Trochu jsme šoupali se stoly, trochu se úřadovalo a následně povídalo. V prvním povídání to bylo především o rozdílu mezi daty a informacemi a analýzou. Stručně jsme se seznámili s Agathou Christie, inspektorem Columbem, motivem k činu, analýzou chovu slepic a dalšími tématy, které se bezprostředně týkají naší profese. Semestr byl odstartován.

pátek 7. února 2014

Zadání letního semestru 2014

Nadcházející letní semestr bude trochu vyjímečný. Učíme třetí rok a tak se stalo, že shodou okolností se k nám přihlásilo na předdiplomní seminář 15 studentů, kteří u nás v průběhu školu dělali jeden či více projektů.  Po různých stážích, erasmech a státnicích by si rádi školu ukončili absolvováním diplomu v našem atelieru. V průběhu semestru se prihlásili další tři a tím pádem máme v letním semestru 18 diplomantů. Nebylo potřeba hledat klíč.  Shodu okolností je třeba respektovat. Všem jsme nabídli, že je vezmeme, ale podmínka byla že si každý vybere svoje vlastní téma, se kterým  by rád školu ukončil.  I výběr tématu je informace. Zároveň si každý zadání sestaví po zkušenostech v našem atelieru sám, my mu jej v průběhu minulého semestru konzultovali, aby mělo ostrost. Stalo se. Co z toho vyplývá?
A.      Na standardní ateliery letos bereme pouze 4-5 dalších studentů. Přednost budou mít studenti, kteří již v našem atelieru studovali. Bude-li zájemců víc, budeme losovat. Studenti si mohou vybrat z těchto níže uvedených diplomantských zadání: 1, 3, 4, 5, 8,
B.      na předdiplomní seminář zveme studenty, počet není předem omezen,  tentokrát budeme na další semestr hledat shodné zadání, podmínka k přijetí na předdiplom je absolvování alespoň jednoho standardního zadání v našem atelieru
C.      na tzv. konstrukční atelier zveme studenty , počet není předem omezen

Schůzka s představením zadání a přihlášení se do atelieru je 11.2. 2014 od 16:00 v  místnosti 644.

Zde je seznam zadání: