čtvrtek 4. září 2014

Zadání zimní semestr 2014/15

Po tříleté zkušenosti s vedením atelieru jsme zjistili paradox. Nejvíce obvyklé a banální zadání je podceňované, nejsložitější a nedopadá skvěle. Bydlení. Byt. Dům. Bytový dům. Bytové domy. Pro zimní semestr jsme vybrali parcelu, která sama o sobě na první pohled neklade odpor. Naopak. Dobrý bytový dům (domy) na ní lze zcela jistě postavit. Navrhování domu tedy nebude prvoplánový boj. V dohledu není ani železniční trať, zdevastované náměstí, neřešitelná orientace ke světovým stranám nebo alespoň možnost povodní.

Parcelu lze různě interpretovat. Počínaje chápáním parcely jako místa vynechaného obytného bloku nebo několika viladomů pod kopcem, až po navržení obytné struktury, která nemusí mít přesné pojmenování. V rámci urbanismu budeme přesně diferencovat prostory na soukromé, polosoukromé, poloveřejné a veřejné. Budeme se zabývat denním i nočním režimem parcely. Její prostupností či uzavřeností. Budeme hledat vztah domu a ulice, vztah domu a zeleného kopce Mrázovka. Malý urbanismus velikosti bloku a zapojení do souvislostí bude klíčové.

Během zimního semestru bude kladen maximální důraz na posun od urbánního celku velikosti městského bloku do detailů bytového domu. Bude kladen důraz na ověření komfortu bydlení. Studenti budou povinni dokladovat vnitřní prostorový rozvrh bytu, expozici bytu – scénář bydlení. Budeme se zabývat standardem bydlení, hloubkou dispozice, osvětlením, osluněním, výhledem, exteriérovými částmi bytu – lodžie, balkony terasy (plošné standardy bytů budou součástí podrobnějšího zadání). Vzhledem k lokaci a vlastnostem parcely je předpokládán vyšší standard bydlení. Samozřejmou součástí práce studentů bude průběžná ekonomická rozvaha - návratnost investice bude považována za samozřejmost.

Někdo řekl: „Navrhovat domy by bylo fajn, kdyby neměly okna“. Domy nejenže budou mít okna, ale budou mít i ty banální lodžie, terasy – prostě všechno to ošklivé, co neradi navrhujeme, protože to neumíme. Je to tak uncool.
Okny se budeme zabývat i v dalším kontextu. Během semestru se budeme zabývat detailem městského domu. Římsa, okno, struktura fasády ...

Vzhledem k velikosti pozemku a nezbytnosti navrhnout dům do detailu, budou studenti automaticky uvažovat ekonomicky. Často skloňovaná slova budou repetice, rytmus, monotónnost, strach z velikosti.