pátek 14. září 2018

Zadání zimní semestr 2018/19


KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM
Zřejmě jsme v našem atelieru ještě nikdy nezadali „proluku“. Něco tak předpokládatelného. Pffff. Teď ji zadáváme. Proč? Měřítko. Možnost i nezbytnost dostat se v rámci jednoho semestru k práci s detailem domu. Nutnost pečlivé práce se skladbou bytů vedoucí k ekonomickému celku. Dům není zadán jako nájemní jen tak náhodou. Není to trh, kdo stanovuje vlastnosti důstojného bydlení. Bývala (a v zahraničí i je), to municipalita (či silné bytové družstvo) kdo dlouhodobě určuje obecný standard bydlení v zemi. Co je nejmenší garsonka? Kolik potřebuje čtyřčlenná rodina prostoru? To a spoustu dalších otázek si budeme klást tento semestr. Velmi podrobně. Nad půdorysy. Nad schématem domu a pečlivě i jemně nad jeho estetikou. Krom výše řečeného budeme klást důraz na začlenění domu do kontextu Karlína. Bude čas na detail.
Úkolem semestru je na prázdné parcele, na nároží ulic Křižíkova a Šaldova navrhnout bytový dům. Obsahem/programem domu bude kombinace městských nájemních bytů a pravděpodobně menšiny bytů určených k prodeji. Požadován je universální komerční parter. Parcela navazuje na nedokončený projekt tzv. Cornlofts. Budeme pracovat s variantou, jako kdyby byl projekt dokončen. I v této verzi byla vymezená parcela určena k zastavění rohovým domem.
Úloha je akademická. Studenti mohou experimentovat s místními regulativy a prověřit potenciál parcely. Svoji tezi, stejně jako vždy, budou teoreticky obhajovat a dokladovat.

Představení zadání bude probíhat 24. září 2018 v posluchárně 105 dle společného harmonogramu. Po prezentaci následuje sraz studentů v našem atelieru 644.
Práce je vypsána jako:  ATBS, ATVZ, ATV, ATZBP, DP

Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia již teď na maily Petře Michalovi:
|   petra.kunarova@fa.cvut.cz   |  michal.kuzemensky@fa.cvut.cz   |
.