pondělí 7. září 2015

Daniel Parachin: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Obvykle to nedělám. Možná mne vyprovokoval Daniel svojí deklarovanou racionalitou, zpod které vylézala citlivost, zvědavost a možná intuice. „Rastr ti sám o sobě nic nevyřeší“, vykřikl jsem (nebo tak nějak), „řeš, co řešit potřebuješ, řeš bydlení a to co považuješ za důležité, na ostatní se klidně vyser“. Tak se Daniel pustil tou složitou cestou. Opustil všechny opěrné body, které se v prvním ročníku naučil a svůj první projekt zpracovával intuitivně, zkoušel, odkud kam chce vidět, kam jít, jak vypadá výhled, když leží v posteli, co může být okno … Rastr zmizel a s ním i mnoho důležitého. Konstrukce třeba. Proč ne. Dlouho vedeme diskusi na téma zda vyučit komplexně schopné roboty nebo nechat studenta ať si do hloubky a pečlivě sám nalezne a vyřeší jen střípek komplexity … tu cestu už nezapomene ... a objeví, že má schopnost otevřít svoje vlastní téma. Nevím, jestli Daniela semestr víc bolel nebo bavil. Proto sem jako obvykle nezavěšuji jen výsledek, ale i průběh. Nijak pečlivě, spíš kaleidoskopicky. Daniel víc přemýšlel, než kreslil. Byl to důležitý semestr. Měl by být delší. Měl jsem strach? Měl.

AUTORSKÝ TEXT
Zadáním mého projektu je navrhnout bytový dům v Praze na Smíchově na nároží křižovatky Na Zatlance a Ostrovského. Hlavním motivem pro můj návrh je vztah s přilehajícím kopcem jménem Mrázovka. Ten se stává hlavním bodem pro uspořádání vnitřní struktury domu a zároveň i ústředním tématem jednotlivých bytů. Tento záměr jsem se rozhodl uskutečnit pomocí neortogonálního organického systému výstavby půdorysu. A rozhodl jsem se ověřit limity a možností tohoto řešení.
Bydlení, které jsem si na tomto místě představil, byl dům, který je těsně propojený se zalesněným svahem. Poskytuje svět uzavřený a nabízí obraz přírodní krajiny pro každý byt, každého obyvatele. Svah je opticky privatizován ve prospěch obyvatel, poskytuje jim kulisu pro bydlení, nabízí vlastní svět, blízký naší romantické povaze a to z pohodlí domova. Koruny stromů z každého podlaží za posuvným oknem, které je přes celou stěnu a v letním období se dá rozsunout tak, že nestojí mezi bytem a vnějškem žádná bariera. Toto mě vedlo k takovému uspořádání bytů, kde je jich co nejvíce orientováno na kopec a vzájemně si co nejméně vzájemně stíní.
Takové uspořádání jsem se pokusil dosáhnout způsobem připomínající buněčné bujení a využil při tom nepravoúhlého systému uspořádání stěn, který jsem omezil na několik směrů, které se opakují v jednotlivých shlucích napojených na obslužné jádro. Zvolením takového způsobu práce také si také ověřuji možnosti za horizontem pravoúhlé mřížky. Pravý úhel samozřejmě používám, ale není pro mě východiskem pro tvoření prostor a systému stavby či její organizace. Tím jsou pro mě centra, uzlové body, na které jsem napojil klastry původních plošných jednotek, které představovali byty. Ty následně, spojuji, rozděluji, natáčím a přeskupuji dle mého záměru. Poté je vnitřně dělím na skupiny vnitřních funkčních prostor, které jsou definovány podle požadavků na jednotlivé zařizovací předměty, nábytek a činnosti, které se zde odehrávají. A opět upravuji vzájemnou polohu, tvar a velikost jednotlivých jednotek. Až docházím k jednomu z řešení ovlivněné mnou stanovenými vnitřními a vnějšími požadavky. Také jsem si vytvořil požadavek na dodržení uliční čáry a tak druhém traktu obaluji byty ze stejných jednotek funkčních prostor, ale už v typičtějším halovém uspořádání.
Severní orientace vnitro blokových bytů jím dodává poklidnou a vyrovnanou atmosféru a velikost prosklených stěn dostatek denního světla, které zaplavuje celý obývací prostor. Kvůli požadavku a komfortu oslunění bytu je každý vnitřní byt orientován dalšími menšími okny jihovýchodně nebo jihozápadně. Vzhled domu do ulice stojí na méně důležitém místě, vyřešil jsem jej použitím stejných velkých oken pro obytnou místnost jako ve dvoře a použitím stejného čtvercového poměru oken do ostatních obytných místností, čím dosahuji současného, atraktivního výrazu.
Dům obsahuje celkem 87 bytů obsloužených 5 jádry. 51 bytů ve standartu 2+kk. 28 bytů ve standartu 3+kk. 8 bytů ve standartu 4+kk. Celková obytná plocha je 6413,1 m2. Dům se snaží využít maximálně plochy pozemku, toto řešení jej dle mého názoru využívá velmi efektivně s malým počtem jader. Jako konstrukční řešení navrhuji monolitickou strukturu, kvůli složitému půdorysnému řešení. Fasáda je provedená probarvenou omítkou. Střecha je plochá z uliční strany zakončená zvýšenou slepou atikou.


_______________________________________________________________________


zadání semestrální práce je zde
.
Summary of the semester task
Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?
The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.
The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.


more projects with the same semester task

projekty stejného zadání zde

Žádné komentáře:

Okomentovat